036428855 קליניקה אלטרנטיבית טבעית
 
 

תפילת הרופא - הרמב"ם

"אל עליון,

קודם שאני מתחיל בעבודתי הקדושה לרפא את יצירי כפיך אני מפיל תחינתי לפני כסא כבודך שתתן לי אומץ רוח ומרץ רב לעשות את עבודתי באמונה, והשאיפה לצבור הון או שם טוב לא תעוור את עיני מראות נכוחה.

זכני להביט על כל סובל הבא לשאול בעצתי כעל אדם בלי הבדל בין עשיר ועני, ידיד ושונא איש טוב ורע, את האדם בצר לו הראני רק את האדם.

אם רופאים נבונים ממני רוצים ללמדני בינה תן לי רצון ללמוד מהם כי תורת הרפואה אין ערוך לה. אבל כאשר כסילים יבזוני חזקני. אהבתי למקצוע תחזק את רוחי מבלי להתחשב עם זקנת המלעיגים וכבודם.

רק האמת תהיה נר לרגלי כי כל ויתור במקצועי יכול להביא כליון ומחלה ליציר כפיך

אנא ה´ רחום וחנון חזקני ואמצני בגופי ובנפשי ורוח שלום תטע בקרבי."